• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

Sale!
ISBN: 9786163143280

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ครอบครัว

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 การหมั้น

ส่วนที่ 1 วิวัฒนาของการหมั้น
ส่วนที่ 2การหมั้นในฐานะที่ไม่ใช่สัญญาและการหมั้นที่เป็นสัญญา
ส่วนที่ 3 การหมั้นในกฎหมายไทย
บทที่ 2 การหมั้น
ส่วนที่ 1  การกำหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทย
บทที่ 3 ความเป็นโมฆะของการสมรส
ส่วนที่ 1  เงื่อนไขที่อาจทำให้การสมรสตกเป็นโมฆะ
ส่วนที่ 2 ผลของการสมรสที่ตกเป็นโมฆะ
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786163143280
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
จำนวนหน้า : 540
ขนาด : 18.5×26
พิมพ์ครั้งที่ 9 : สิงหาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 490.00 ฿ 465.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก  (Doctorat en droit privé, l’Unversité de Paris 2, France) ทุนรัฐบาลไทย
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
สั่งซื้อ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ครอบครัว พิมพ์ครั้งที่ 9 : สิงหาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายมรดก
270 บาท
5 :  มกราคม  2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
ย่อหลักกฎหมายครอบครัว
210 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 16 : กันยายน 2561
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 การหมั้น

ส่วนที่ 1 วิวัฒนาของการหมั้น
ส่วนที่ 2การหมั้นในฐานะที่ไม่ใช่สัญญาและการหมั้นที่เป็นสัญญา
ส่วนที่ 3 การหมั้นในกฎหมายไทย
บทที่ 2 การหมั้น
ส่วนที่ 1  การกำหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทย
บทที่ 3 ความเป็นโมฆะของการสมรส
ส่วนที่ 1  เงื่อนไขที่อาจทำให้การสมรสตกเป็นโมฆะ
ส่วนที่ 2 ผลของการสมรสที่ตกเป็นโมฆะ
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786163143280
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
จำนวนหน้า : 540
ขนาด : 18.5×26
พิมพ์ครั้งที่ 9 : สิงหาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ครอบครัว”

There are no reviews yet.