• img-book

    ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

Sale!
ISBN: 9786164859418

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค

โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บรรพ 1   หลักทั่วไป
บรรพ 2   หนี้
บรรพ 3  เอกเทศสัญญา
บรรพ 4  ทรัพย์สิน
บรรพ 5  ครอบครัว
บรรพ 6  มรดก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164859418
รูปแบบปกแข็ง
น้ำหนัก : 1050 กรัม
จำนวนหน้า : 774
ขนาด : 14.5 x 21
พิมพ์ครั้งที่ 3  :  กรกฎาคม  2562

฿ 330.00 ฿ 313.50

จำนวน:
หนังสือโดยธิติพล   ศรีประทักษ์ 
สั่งซื้อ
รวมกฎหมายปกครอง ฉบับกายวิภาค พิมพ์ครั้งที่ 1   :  เมษายน  2561
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บรรพ 1   หลักทั่วไป
บรรพ 2   หนี้
บรรพ 3  เอกเทศสัญญา
บรรพ 4  ทรัพย์สิน
บรรพ 5  ครอบครัว
บรรพ 6  มรดก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
รหัสสินค้า : 9786164859418
รูปแบบปกแข็ง
น้ำหนัก : 1050 กรัม
จำนวนหน้า : 774
ขนาด : 14.5 x 21
พิมพ์ครั้งที่ 3  :  กรกฎาคม  2562

“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค”

There are no reviews yet.