• img-book

    รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

Sale!
ISBN: 9786162698408

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน)

โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

บทคัดย่อ/สารบัญ
บรรพ ๑ หลักทั่วไป
บรรพ ๒ หนี้
บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
บรรพ ๕ ครอบครัว
บรรพ ๖ มรดก
>> เพิ่มพรบ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162698408
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1,300 กรัม
จำนวน : 636
ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 18 : พฤศจิกายน 2562

฿ 440.00 ฿ 396.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • นิติปรัชญาเบื้องต้น
  • คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน
  • หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป
  • หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 21 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายกับวงจรชีวิต 2 : กุมภาพันธ์ 2557
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บรรพ ๑ หลักทั่วไป
บรรพ ๒ หนี้
บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
บรรพ ๕ ครอบครัว
บรรพ ๖ มรดก
>> เพิ่มพรบ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162698408
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1,300 กรัม
จำนวน : 636
ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 18 : พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698408
SKU: 9786162698408
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 18 : พฤศจิกายน 2562
Page Count: 636