• img-book

    รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

Sale!
ISBN: 9786162696930

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน)

420 บาท โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว่างเหมาะสำหรรับจดบันทึก

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162696930
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1300 กรัม
จำนวน : 616
ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : มิถุนายน 2561

฿ 420.00 ฿ 378.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • นิติปรัชญาเบื้องต้น
  • คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน
  • หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป
  • หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 21 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
220 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 13 :   มีนาคม   2559
สั่งซื้อ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

อธิบายระบบประมวลกฎหมาย, การศึกษากฎหมาย, ที่มาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, พร้อมสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไว้ข้างตัวบทแต่ละมาตรา มีพื้นที่ว่างเหมาะสำหรรับจดบันทึก

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162696930
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1300 กรัม
จำนวน : 616
ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : มิถุนายน 2561

“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน)

420 บาท

There are no reviews yet.