• img-book

    ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

Sale!
ISBN: 9786164686816

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับกายวิภาค

โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1   บทบัญญญัติทั่วไป
ภาค 2   ความผิด
ภาค 3   ลหุโทษ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :  ธิติพล  ศรีประทักษ์ 
รหัสสินค้า : 9786164686816
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า :280
ขนาด : 14.5×21 
พิมพ์ครั้งที่ 2  : มิถุนายน  2561

฿ 180.00 ฿ 171.00

จำนวน:
หนังสือโดยธิติพล   ศรีประทักษ์ 
สั่งซื้อ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มิถุนายน  2561
สั่งซื้อ
รวมกฎหมายปกครอง ฉบับกายวิภาค พิมพ์ครั้งที่ 1   :  เมษายน  2561
สั่งซื้อ
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับกายวิภาค พิมพ์ครั้งที่ 2  : มิถุนายน  2561
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1   บทบัญญญัติทั่วไป
ภาค 2   ความผิด
ภาค 3   ลหุโทษ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :  ธิติพล  ศรีประทักษ์ 
รหัสสินค้า : 9786164686816
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า :280
ขนาด : 14.5×21 
พิมพ์ครั้งที่ 2  : มิถุนายน  2561

“ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับกายวิภาค”

There are no reviews yet.