• img-book

    ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

Sale!
ISBN: 9786165810029

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒)

โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
⭐️ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
🛑ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น 🛑ภาค ๒ สอบสวน 🛑ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 🛑ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา 🛑ภาค ๕ พยานหลักฐาน 🛑ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม 🛑ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
⭐️กฎกระทรวง
⭐️พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
⭐️พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
***เพิ่มเติมข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559***

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810029
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 268
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์  : มีนาคม 2564

฿ 140.00 ฿ 126.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ติดต่อได้ที่
  • www.winyuchon.com
  • winyuchon_w@hotmail.com
  • 029969417-2
หนังสือโดยฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
⭐️พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
⭐️ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
🛑ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น 🛑ภาค ๒ สอบสวน 🛑ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 🛑ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา 🛑ภาค ๕ พยานหลักฐาน 🛑ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม 🛑ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
⭐️กฎกระทรวง
⭐️พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
⭐️พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
***เพิ่มเติมข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559***

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810029
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 268
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์  : มีนาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810029
SKU: 9786165810029
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: มีนาคม 2564
Page Count: 268