• img-book

    ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

Sale!
ISBN: 9786162697777

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒)

โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

บทคัดย่อ/สารบาญ
– พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
– พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
– ภาค ๒ สอบสวน
– ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
– ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
– ภาค ๕ พยานหลักฐาน
– ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
– ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
– กฎกระทรวง
– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
– พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
– พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162697777
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 288
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์  : เมษายน 2562

฿ 140.00 ฿ 126.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ติดต่อได้ที่
  • www.winyuchon.com
  • winyuchon_w@hotmail.com
  • 029969417-2
หนังสือโดยฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
– พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
– พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
– ภาค ๒ สอบสวน
– ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
– ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
– ภาค ๕ พยานหลักฐาน
– ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
– ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
– กฎกระทรวง
– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
– พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
– พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162697777
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 288
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์  : เมษายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162697777
SKU: 9786162697777
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: เมษายน 2562
Page Count: 288

“ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒)”

There are no reviews yet.