• img-book

    ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

Sale!
ISBN: 9786165653268
รหัสสินค้า: 9786165653268 หมวดหมู่:

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค

โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์ 

บทคัดย่อ/สารบาญ : 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบและการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งในศาลยุติธรรม โดยใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาทำความเข้าใจและท่องจำ

ผู้เขียนเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำประมวลกฎหมายฉบับนี้ขึ้นด้วยการนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มิได้ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดๆ  มาแบ่งสัดส่วนแยกองค์ประกอบของแต่ละมาตราออกเป็นหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาจดจำ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
รหัสสินค้า : 9786165653268
รูปแบบปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 446 หน้า
ขนาด : 15 x 21.5 
พิมพ์ครั้งที่ 3  :  ธันวาคม 2562

฿ 250.00 ฿ 237.50

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยธิติพล   ศรีประทักษ์ 
สั่งซื้อ
รวมกฎหมายปกครอง ฉบับกายวิภาค พิมพ์ครั้งที่ 1   :  เมษายน  2561
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ : 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบและการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งในศาลยุติธรรม โดยใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาทำความเข้าใจและท่องจำ

ผู้เขียนเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำประมวลกฎหมายฉบับนี้ขึ้นด้วยการนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มิได้ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดๆ  มาแบ่งสัดส่วนแยกองค์ประกอบของแต่ละมาตราออกเป็นหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาจดจำ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
รหัสสินค้า : 9786165653268
รูปแบบปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 446 หน้า
ขนาด : 15 x 21.5 
พิมพ์ครั้งที่ 3  :  ธันวาคม 2562