• img-book

    กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

Sale!
ISBN: 9786163022059
รหัสสินค้า: 9786163022059 หมวดหมู่: ,

บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดย กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ทำไมต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 2
การใช้บังคับหรือไม่ใช้บังคับ
บทที่ 3
บททั่วไปของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 4
กฤษฎีกา 22 หน่วยงาน/กิจการ ให้ซ้อมใหญ่ 1 ปี 5 วัน
บทที่ 5
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 6
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 7
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 8
การร้องเรียน
บทที่ 9
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกฎหมายใช้บังคับ การออกระเบียบ ประกาศ วงจรชีวิตของ PD ข้อตกลง และหยุดปฏิเสธ DS
บทที่ 10
Privacy Notice กับ Privacy Policy
การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
รหัสสินค้า :
9786163022059
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
500 กรัม
จำนวนหน้า :
368 หน้า
ขนาด :
14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
1 :
พฤศจิกายน 2563

฿ 300.00 ฿ 285.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
หนังสือโดยกฤษฎ์ อุทัยรัตน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ทำไมต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 2
การใช้บังคับหรือไม่ใช้บังคับ
บทที่ 3
บททั่วไปของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 4
กฤษฎีกา 22 หน่วยงาน/กิจการ ให้ซ้อมใหญ่ 1 ปี 5 วัน
บทที่ 5
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 6
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 7
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 8
การร้องเรียน
บทที่ 9
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกฎหมายใช้บังคับ การออกระเบียบ ประกาศ วงจรชีวิตของ PD ข้อตกลง และหยุดปฏิเสธ DS
บทที่ 10
Privacy Notice กับ Privacy Policy
การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
รหัสสินค้า :
9786163022059
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
500 กรัม
จำนวนหน้า :
368 หน้า
ขนาด :
14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
1 :
พฤศจิกายน 2563

“บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

There are no reviews yet.