• img-book

    ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

Sale!
ISBN: 9786162698422
รหัสสินค้า: 9786162698422 หมวดหมู่: , ,

นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์

โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

บทคัดย่อและสารบัญ
นิติเวชศาสตร์นิติเวชศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์กฎหมายทางการแพทย์,การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย,บาดแผลและข้อกฎหมาย,DNAกับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี,ความผิดเกี่ยวกับเพศ,พระราชบัญญัติสุขภาพจิต:กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต,การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรมกฎหมายการแพทย์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับสุขภาวะของคนไทย,ข้อบังคับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์,การทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต,ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ,สาระสำคัญองพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551,การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย,กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์,สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตายฯลฯนิติวิทยาศาสตร์ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้,การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ,ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162698422
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 328
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤศจิกายน 2562

฿ 340.00 ฿ 306.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • LL.B. Thammasat University
  • LL.M. Thammasat University
  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • น.ม. ธรรมศาสตร์, น.บ.ท.
  • LL.M. Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อและสารบัญ
นิติเวชศาสตร์นิติเวชศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์กฎหมายทางการแพทย์,การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย,บาดแผลและข้อกฎหมาย,DNAกับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี,ความผิดเกี่ยวกับเพศ,พระราชบัญญัติสุขภาพจิต:กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต,การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรมกฎหมายการแพทย์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับสุขภาวะของคนไทย,ข้อบังคับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์,การทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต,ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ,สาระสำคัญองพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551,การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย,กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์,สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตายฯลฯนิติวิทยาศาสตร์ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้,การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ,ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162698422
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 328
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698422
SKU: 9786162698422
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 5 : พฤศจิกายน 2562
Page Count: 328