• img-book

    รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

Sale!
ISBN: 9786162697692

นิติปรัชญา

โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1
บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป
บทที่ 2 นิติศาสตร์
บทที่ 3 วิชานิติปรัชญา
ส่วนที่ 2
บทที่ 1 สำนักธรรมนิยม
บทที่ 2 สำนักประวัติศาสตร์
บทที่ 3 สำนักกฏหมายบ้านเมือง
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162697692
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 21 : มีนาคม 2562

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • นิติปรัชญาเบื้องต้น
  • คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน
  • หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป
  • หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 21 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายกับวงจรชีวิต 2 : กุมภาพันธ์ 2557
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1
บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป
บทที่ 2 นิติศาสตร์
บทที่ 3 วิชานิติปรัชญา
ส่วนที่ 2
บทที่ 1 สำนักธรรมนิยม
บทที่ 2 สำนักประวัติศาสตร์
บทที่ 3 สำนักกฏหมายบ้านเมือง
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162697692
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 21 : มีนาคม 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162697692
SKU: 9786162697692
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 21 : มีนาคม 2562
Page Count: 248