• img-book

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล

Sale!
ISBN: 9786162698460

ถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วนบริษัท

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล

บทคัดย่อ/สารบัญ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
รหัสสินค้า : 9786162698460
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก250 กรัม
จำนวนหน้า : 200
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2562

฿ 160.00 ฿ 144.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเมธีวุฒิกร
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยพายัพ
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2541 - 2558
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2547 - 2549
 • หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2550 - 2553
 • ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2553 - 2556
 • หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2557 - 2558
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
รหัสสินค้า : 9786162698460
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก250 กรัม
จำนวนหน้า : 200
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698460
SKU: 9786162698460
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 3 : พฤศจิกายน 2562
Page Count: 200