• img-book

    ศาสตราจารย์ จ่าสิบตรี ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

Sale!
ISBN: 9786162699429

ตัดวงจรรัฐประหาร

โดย ศาสตราจารย์ จ่าสิบตรี ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 อารัมภบท สถาพปัญหาและความสำคัญของปัญหา การแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 การแทรกแซงทางการเมืองของทหารใน 5 ประเทศ
บทที่ 5 การตัดวงจรรัฐประหารในประเทศไทย
บทที่ 6 สรุปการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ จ่าสิบตรี ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
รหัสสินค้า : 9786162699429
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 15.5 x 23 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์ จ่าสิบตรี ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
สั่งซื้อ
ตัดวงจรรัฐประหาร 1 : กันยายน 2563
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 อารัมภบท สถาพปัญหาและความสำคัญของปัญหา การแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 การแทรกแซงทางการเมืองของทหารใน 5 ประเทศ
บทที่ 5 การตัดวงจรรัฐประหารในประเทศไทย
บทที่ 6 สรุปการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ จ่าสิบตรี ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
รหัสสินค้า : 9786162699429
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 15.5 x 23 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699429
SKU: 9786162699429
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : กันยายน 2563
Page Count: 312