• img-book

    ฟูศักดิ์ กาญจนสำราญวงศ์

Sale!
ISBN: 9786162009853
รหัสสินค้า: 9786162009853 หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฉบับสอบข้อเขียน + ปฏิบัติ

โดย ฟูศักดิ์ กาญจนสำราญวงศ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 รู้จักใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บทที่ 2 เตรียมความพร้อมสำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถ
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
เอกสารที่ใช้สำหรับการขอใบอนุญาตขับรถ
บทที่ 3 การจองคิวอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์แบบชั่วคราว (ขอใหม่)
บทที่ 4 การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย
บทที่ 5 การอบรมและทดสอบภาคทฤษฎี
การทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-exam
บทที่ 6 การทดสอบภาคปฏิบัติ
บทที่ 7 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
บทที่ 8 แนวข้อสอบชุดที่ 1
แนวข้อสอบชุดที่ 2
แนวข้อสอบชุดที่ 3
บทที่ 9 ข้อแนะนำสำหรับการขับขี่รถอย่างปลอดภัย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฟูศักดิ์ กาญจนสำราญวงศ์
รหัสสินค้า : 9786162009853
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวน : 190
ขนาด : 16.51 x 19.05 ซม.
พิมพ์ : 26 พฤศจิกายน 2561

฿ 120.00 ฿ 114.00

จำนวน:
หนังสือโดยฟูศักดิ์ กาญจนสำราญวงศ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 รู้จักใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บทที่ 2 เตรียมความพร้อมสำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถ
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
เอกสารที่ใช้สำหรับการขอใบอนุญาตขับรถ
บทที่ 3 การจองคิวอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์แบบชั่วคราว (ขอใหม่)
บทที่ 4 การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย
บทที่ 5 การอบรมและทดสอบภาคทฤษฎี
การทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-exam
บทที่ 6 การทดสอบภาคปฏิบัติ
บทที่ 7 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
บทที่ 8 แนวข้อสอบชุดที่ 1
แนวข้อสอบชุดที่ 2
แนวข้อสอบชุดที่ 3
บทที่ 9 ข้อแนะนำสำหรับการขับขี่รถอย่างปลอดภัย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฟูศักดิ์ กาญจนสำราญวงศ์
รหัสสินค้า : 9786162009853
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวน : 190
ขนาด : 16.51 x 19.05 ซม.
พิมพ์ : 26 พฤศจิกายน 2561

“คู่มือเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฉบับสอบข้อเขียน + ปฏิบัติ”

There are no reviews yet.