• img-book

    ดร.จิตฤดี วีระเวสส์

Sale!
ISBN: 9789742037871
รหัสสินค้า: 9789742037871 หมวดหมู่: ,

คู่มือหนทางแก้ เมื่อขาดนัดยื่นคำให้การ ขาดนัดพิจารณาและวิธีการขอให้พิจารณาคดีใหม่

โดย ดร.จิตฤดี วีระเวสส์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
ความเบื้องต้น
บทที่ ๒
การขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๓
การสืบพยานกรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๔
ทางแก้ของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๕
การขออนุญาตยื่นคำให้การก่อนศาลพิพากษาคดี
บทที่ ๖
การขอให้พิจารณาคดีใหม่หลังมีคำพิพากษาให้แพ้คดีเพราะขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๗
การพิจารณาพิพากษาคดีที่จำเลยบางคนขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๘
คดีที่โจทก์ขาดนัดยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง
บทที่ ๙
การขาดนัดพิจารณา
บทที่ ๑๐
การขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะขาดนัดพิจารณา
ภาคผนวก
ลักษณะ ๒
ภาค ๔

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. จิตฤดี วีระเวสส์
รหัสสินค้า : 9789742037871
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

฿ 270.00 ฿ 256.50

จำนวน:
หนังสือโดยดร.จิตฤดี วีระเวสส์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
ความเบื้องต้น
บทที่ ๒
การขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๓
การสืบพยานกรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๔
ทางแก้ของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๕
การขออนุญาตยื่นคำให้การก่อนศาลพิพากษาคดี
บทที่ ๖
การขอให้พิจารณาคดีใหม่หลังมีคำพิพากษาให้แพ้คดีเพราะขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๗
การพิจารณาพิพากษาคดีที่จำเลยบางคนขาดนัดยื่นคำให้การ
บทที่ ๘
คดีที่โจทก์ขาดนัดยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง
บทที่ ๙
การขาดนัดพิจารณา
บทที่ ๑๐
การขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะขาดนัดพิจารณา
ภาคผนวก
ลักษณะ ๒
ภาค ๔

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. จิตฤดี วีระเวสส์
รหัสสินค้า : 9789742037871
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9789742037871
SKU: 9789742037871
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : มิถุนายน 2563
Page Count: 280

“คู่มือหนทางแก้ เมื่อขาดนัดยื่นคำให้การ ขาดนัดพิจารณาและวิธีการขอให้พิจารณาคดีใหม่”

There are no reviews yet.