• img-book

    ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ และ ณัฐพิมล สมเจษ

Sale!
ISBN: 9786165650151
รหัสสินค้า: 9786165650151 หมวดหมู่: , ,

คู่มือทนายความฝึกหัด ภาคปฏิบัติ คดีแพ่ง

โดย ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ และ ณัฐพิมล สมเจษ

บทคัดย่อ/สารบัญ
เรื่องที่ ๑
ภาษาทนาย สิ่งที่ควรรู้เมื่อไปศาล
เรื่องที่ ๒
ทนายความควรแนะนำเบื้องต้นอย่างไร เมื่อมีผู้มาปรึกษาคดี
เรื่องที่ ๓
การเรียกค่าจ้างทนายความและการบริหารค่าคดี
เรื่องที่ ๔
การคิดค่าฤชาธรรมเนียมศาล
เรื่องที่ ๕
การเขียนสัญญาจ้างว่าความ
เรื่องที่ ๖
การสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกฎหมายในคดี
เรื่องที่ ๗
อำนาจฟ้องในคดีแพ่ง
เรื่องที่ ๘
อำนาจทนายความอยู่ที่ใบแต่งทนายความ
เรื่องที่ ๙
หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
เรื่องที่ ๑๐
เงื่อนไขบังคับก่อนฟ้องคดี
เรื่องที่ ๑๑
ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในคดีแพ่งที่ทนายต้องรู้
เรื่องที่ ๑๒ ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามนัยคำพิพากษาฎีกา
เรื่องที่ ๑๓
การร่างคำฟ้องในคดีแพ่ง
เรื่องที่ ๑๔
การร่างคำให้การในคดีแพ่ง
เรื่องที่ ๑๕
การเสนอคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาท
เรื่องที่ ๑๖
บัญชีระบุพยานและการนำพยานหลักฐานมาสืบ
เรื่องที่ ๑๗
การจัดเรียงสำนวนของทนายความเพื่อยื่นศาล
เรื่องที่ ๑๘
การขอยื่นฟ้องคดีต่อศาล โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมขึ้นศาล
เรื่องที่ ๑๙
จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การเป็นหน้าที่ทนายความโจทก์ที่จะต้องร้องขอ
เรื่องที่ ๒๐
การไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความในศาล
เรื่องที่ ๒๑
โจทก์ควรต้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษา
เรื่องที่ ๒๒
นัดชี้สองสถานกับสิ่งที่ทนายความต้องใส่ใจ (หากมี)
เรื่องที่ ๒๓
นัดสืบพยานโจทก์ พยานจำเลย
เรื่องที่ ๒๔
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
เรื่องที่ ๒๕
เจ้าหนี้ขอให้ศาลออกคำบังคับแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เรื่องที่ ๒๖
ขอให้ศาลจัดทำบัญชีแสดงค่าฤชาธรรมเนียมในคดี
เรื่องที่ ๒๗
ทุเลาการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เรื่องที่ ๒๘
การร่างอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์
เรื่องที่ ๒๙
การร่างฎีกา คำแก้ฎีกา และคำร้องขออนุญาตฎีกา
เรื่องที่ ๓๐
ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
ควรที่จะรู้ ๑
มรรยาททนายความ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์, ณัฐพิมล สมเจษ
รหัสสินค้า : 9786165650151
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 424 หน้า
ขนาด : 19 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2562

฿ 450.00 ฿ 427.50

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ และ ณัฐพิมล สมเจษ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
เรื่องที่ ๑
ภาษาทนาย สิ่งที่ควรรู้เมื่อไปศาล
เรื่องที่ ๒
ทนายความควรแนะนำเบื้องต้นอย่างไร เมื่อมีผู้มาปรึกษาคดี
เรื่องที่ ๓
การเรียกค่าจ้างทนายความและการบริหารค่าคดี
เรื่องที่ ๔
การคิดค่าฤชาธรรมเนียมศาล
เรื่องที่ ๕
การเขียนสัญญาจ้างว่าความ
เรื่องที่ ๖
การสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกฎหมายในคดี
เรื่องที่ ๗
อำนาจฟ้องในคดีแพ่ง
เรื่องที่ ๘
อำนาจทนายความอยู่ที่ใบแต่งทนายความ
เรื่องที่ ๙
หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
เรื่องที่ ๑๐
เงื่อนไขบังคับก่อนฟ้องคดี
เรื่องที่ ๑๑
ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในคดีแพ่งที่ทนายต้องรู้
เรื่องที่ ๑๒ ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามนัยคำพิพากษาฎีกา
เรื่องที่ ๑๓
การร่างคำฟ้องในคดีแพ่ง
เรื่องที่ ๑๔
การร่างคำให้การในคดีแพ่ง
เรื่องที่ ๑๕
การเสนอคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาท
เรื่องที่ ๑๖
บัญชีระบุพยานและการนำพยานหลักฐานมาสืบ
เรื่องที่ ๑๗
การจัดเรียงสำนวนของทนายความเพื่อยื่นศาล
เรื่องที่ ๑๘
การขอยื่นฟ้องคดีต่อศาล โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมขึ้นศาล
เรื่องที่ ๑๙
จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การเป็นหน้าที่ทนายความโจทก์ที่จะต้องร้องขอ
เรื่องที่ ๒๐
การไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความในศาล
เรื่องที่ ๒๑
โจทก์ควรต้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษา
เรื่องที่ ๒๒
นัดชี้สองสถานกับสิ่งที่ทนายความต้องใส่ใจ (หากมี)
เรื่องที่ ๒๓
นัดสืบพยานโจทก์ พยานจำเลย
เรื่องที่ ๒๔
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
เรื่องที่ ๒๕
เจ้าหนี้ขอให้ศาลออกคำบังคับแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เรื่องที่ ๒๖
ขอให้ศาลจัดทำบัญชีแสดงค่าฤชาธรรมเนียมในคดี
เรื่องที่ ๒๗
ทุเลาการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เรื่องที่ ๒๘
การร่างอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์
เรื่องที่ ๒๙
การร่างฎีกา คำแก้ฎีกา และคำร้องขออนุญาตฎีกา
เรื่องที่ ๓๐
ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
ควรที่จะรู้ ๑
มรรยาททนายความ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์, ณัฐพิมล สมเจษ
รหัสสินค้า : 9786165650151
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 424 หน้า
ขนาด : 19 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2562

“คู่มือทนายความฝึกหัด ภาคปฏิบัติ คดีแพ่ง”

There are no reviews yet.