• img-book

    ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ

Sale!
ISBN: 9786164040724
รหัสสินค้า: 9786164040724 หมวดหมู่: ,

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล

โดย ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
ภาค ๑ การรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea)
ภาค ๒ การประกันภัยทางทะเล
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
Hague Rules 1924
Hague – Visby Rules 1968, 1979
Hamburg Rules 1978
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
รหัสสินค้า : 9786164040724
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 448
ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
พิมพ์ครั้งที่ 10 : มีนาคม 2563

฿ 290.00 ฿ 275.50

มีสินค้าอยู่ 2

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เนติบัณฑิตไทย (สอบได้อันดับที่ 3 ของสมัยที่ 18) ปี2508
ผลงานวิชาการ : ตำรา
  • คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

  • คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์ และฎีกา

หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
ภาค ๑ การรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea)
ภาค ๒ การประกันภัยทางทะเล
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
Hague Rules 1924
Hague – Visby Rules 1968, 1979
Hamburg Rules 1978
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
รหัสสินค้า : 9786164040724
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 448
ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
พิมพ์ครั้งที่ 10 : มีนาคม 2563

“คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล”

There are no reviews yet.