• img-book

    อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง

Sale!
ISBN: 9786164040588

วิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง

บทคัดย่อ/สารบัญ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง
รหัสสินค้า : 9786164040588
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1800  กรัม
จำนวนหน้า : 822
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 6 :   มีนาคม  2562

฿ 480.00 ฿ 456.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
หนังสือโดยอาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง
สั่งซื้อ
วิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พิมพ์ครั้งที่ 6 :   มีนาคม  2562
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง
รหัสสินค้า : 9786164040588
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1800  กรัม
จำนวนหน้า : 822
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 6 :   มีนาคม  2562

“วิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”

There are no reviews yet.