• img-book

    ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

Sale!
ISBN: 9786164040823
รหัสสินค้า: 9786164040823 หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

รหัสสินค้า : 9786164040823
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
จำนวนหน้า : 534
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2563

฿ 320.00 ฿ 304.00

มีสินค้าอยู่ 10

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย (สอบได้อันดับที่ 3 ของรุ่นที่ 29) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส
  • ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส
หนังสือโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

รหัสสินค้า : 9786164040823
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
จำนวนหน้า : 534
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2563

“คำอธิบาย วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”

There are no reviews yet.