• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

Sale!
ISBN: 9786162698217

กฏหมายตั๋วเงิน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

บทคัดย่อ/สารบาญ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9786162698217
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 384
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 16 : กันยายน 2562

฿ 360.00 ฿ 324.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Diploma in English Legal Studies มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
 • Master of Law in Commercial Law มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผลงานวิชาการ
 • คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝาก
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
   
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9786162698217
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 384
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 16 : กันยายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698217
SKU: 9786162698217
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 16 : กันยายน 2562
Page Count: 384