• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

Sale!
ISBN: 9786162699948

คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️บทบาทของทนายความทั่วไป
⭐️หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี
⭐️การร่างฟ้องคดี
⭐️การร่างคำให้การคดีแพ่ง
⭐️การร่างคำฟ้องคดีอาญา
⭐️คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่ง
⭐️การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท
⭐️คดีผู้บริโภค
⭐️หลักปฏิบัติคดีในศาล
⭐️กระบวนการถามความคดีแพ่งและคดีอาญา
⭐️หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
⭐️หลักการทำพินัยกรรม
⭐️หลักการทำสัญญา
⭐️แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
🛑เพิ่มเติมการยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์🛑
รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699948
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 396
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

฿ 360.00 ฿ 324.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️บทบาทของทนายความทั่วไป
⭐️หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี
⭐️การร่างฟ้องคดี
⭐️การร่างคำให้การคดีแพ่ง
⭐️การร่างคำฟ้องคดีอาญา
⭐️คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่ง
⭐️การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท
⭐️คดีผู้บริโภค
⭐️หลักปฏิบัติคดีในศาล
⭐️กระบวนการถามความคดีแพ่งและคดีอาญา
⭐️หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
⭐️หลักการทำพินัยกรรม
⭐️หลักการทำสัญญา
⭐️แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
🛑เพิ่มเติมการยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์🛑
รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
⭐️รหัสสินค้า : 9786162699948
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 396
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564