• img-book

    ธานี สิงหนาท

ISBN: 9786165775359

คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา

โดย ธานี สิงหนาท

บทคัดย่อ/สารบัญ
สารบัญพยานหลักฐานคดีแพ่ง

บทที่ ๑ บททั่วไป
บทที่ ๒ พยานหลักฐานในสำนวนข้อยกเว้น
บทที่ ๓ การกำหนดประเด็นข้อพิพาท
บทที่ ๔ ภาระการพิสูจน์
บทที่ ๕ การยื่นบัญชีระบุพยาน
บทที่ ๖ วิธีการนำสืบพยานเอกสาร
บทที่ ๗ การนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
บทที่ ๘ วิธีการนำสืบพยานวัตถุ
บทที่ ๙ วิธีการนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ
ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีแพ่ง

สารบัญพยานหลักฐานคดีอาญา
บทที่ ๑ ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
บทที่ ๒
พยานหลักฐานในสำนวนข้อยกเว้น
บทที่ ๓
พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟังในคดีอาญา
บทที่ ๔
การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ ๕
วิธีการนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา
ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีอาญา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ธานี สิงหนาท
รหัสสินค้า :
9786165775359
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
1,300 กรัม
จำนวนหน้า :
673 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 17 :
กุมภาพันธ์ 2564

฿ 390.00

มีสินค้าอยู่ 7

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยธานี สิงหนาท
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
สารบัญพยานหลักฐานคดีแพ่ง

บทที่ ๑ บททั่วไป
บทที่ ๒ พยานหลักฐานในสำนวนข้อยกเว้น
บทที่ ๓ การกำหนดประเด็นข้อพิพาท
บทที่ ๔ ภาระการพิสูจน์
บทที่ ๕ การยื่นบัญชีระบุพยาน
บทที่ ๖ วิธีการนำสืบพยานเอกสาร
บทที่ ๗ การนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
บทที่ ๘ วิธีการนำสืบพยานวัตถุ
บทที่ ๙ วิธีการนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ
ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีแพ่ง

สารบัญพยานหลักฐานคดีอาญา
บทที่ ๑ ประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
บทที่ ๒
พยานหลักฐานในสำนวนข้อยกเว้น
บทที่ ๓
พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟังในคดีอาญา
บทที่ ๔
การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา
บทที่ ๕
วิธีการนำสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา
ตัวอย่างข้อสอบพยานหลักฐานคดีอาญา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ธานี สิงหนาท
รหัสสินค้า :
9786165775359
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
1,300 กรัม
จำนวนหน้า :
673 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 17 :
กุมภาพันธ์ 2564