• img-book

    สมจิตร์ ทองศรี

Sale!
ISBN: 9786164040502

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์

โดย สมจิตร์ ทองศรี

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ 2 ประเภทของทรัพย์สิน
บทที่ 3 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
บทที่ 4 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ
บทที่ 5 ทรัพย์สินของแผ่นดิน
บทที่ 6 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมจิตร์  ทองศรี
รหัสสินค้า : 9786164040502
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 610  กรัม
จำนวนหน้า : 330
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 3 :   สิงหาคม  2561

฿ 240.00 ฿ 228.00

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยสมจิตร์ ทองศรี
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ 2 ประเภทของทรัพย์สิน
บทที่ 3 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
บทที่ 4 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ
บทที่ 5 ทรัพย์สินของแผ่นดิน
บทที่ 6 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมจิตร์  ทองศรี
รหัสสินค้า : 9786164040502
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 610  กรัม
จำนวนหน้า : 330
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 3 :   สิงหาคม  2561

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์”

There are no reviews yet.