• img-book

    ปัญญา ถนอมรอด

Sale!
ISBN: 9786164040793

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

โดย ปัญญา ถนอมรอด

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ยืม
– ยืมใช้คงรูป
– ยืมใช้สิ้นเปลือง
– ค้ำประกัน
– จำนอง
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ปัญญา ถนอมรอด
รหัสสินค้า : 9786164040793
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 434 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15  :  2563

฿ 330.00 ฿ 313.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
  • เนติบัณฑิต  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นักปกครองระดับสูง กรมการปกครอง
หนังสือโดยปัญญา ถนอมรอด
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ยืม
– ยืมใช้คงรูป
– ยืมใช้สิ้นเปลือง
– ค้ำประกัน
– จำนอง
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ปัญญา ถนอมรอด
รหัสสินค้า : 9786164040793
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 434 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15  :  2563

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ”

There are no reviews yet.