• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

Sale!
ISBN: 9786168139844
รหัสสินค้า: 9786168139844 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

บทที่ 1 มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก
บทที่ 2 ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท
บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม
บทที่ 4 ผู้ได้ทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจากการเป็นทายาท
บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก
บทที่ 6 พินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 7 การจัดการมรดก
บทที่ 8 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้ของกองมรดก
บทที่ 9 การแบ่งมรดก
บทที่ 10 อายุความเกี่ยวกับมรดก

รหัสสินค้า9786168139844
ชื่อผู้แต่ง : อ.เพรียบ หุตางกูร 

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก700 กรัม

จำนวนหน้า346
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 16 : ตุลาคม 2561

฿ 340.00 ฿ 323.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก  (Doctorat en droit privé, l’Unversité de Paris 2, France) ทุนรัฐบาลไทย
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
สั่งซื้อ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ครอบครัว พิมพ์ครั้งที่ 9 : สิงหาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายมรดก 5 :  มกราคม  2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
ย่อหลักกฎหมายครอบครัว พิมพ์ครั้งที่ 16 : กันยายน 2561
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายมรดก 4 : มกราคม 2561
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1 มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก
บทที่ 2 ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท
บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม
บทที่ 4 ผู้ได้ทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจากการเป็นทายาท
บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก
บทที่ 6 พินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 7 การจัดการมรดก
บทที่ 8 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้ของกองมรดก
บทที่ 9 การแบ่งมรดก
บทที่ 10 อายุความเกี่ยวกับมรดก

รหัสสินค้า9786168139844
ชื่อผู้แต่ง : อ.เพรียบ หุตางกูร 

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก700 กรัม

จำนวนหน้า346
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 16 : ตุลาคม 2561

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก”

There are no reviews yet.