• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

Sale!
ISBN: 9786162690136
รหัสสินค้า: 9786162690136 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา, ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา, ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์, ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว, ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร, ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์, ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง พร้อมตารางแสดงองค์ประกอบของความผิดในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า : 9786162690136 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2555

 

฿ 220.00 ฿ 198.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาเอก กฎหมาย Docteur en droit (Mention Tres Horable ) ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
 • ประธานคณะกรรมการห้องสมุดสัญญาธรรมศักดิ์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
 • อดีตกรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา, ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา, ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์, ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว, ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร, ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์, ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง พร้อมตารางแสดงองค์ประกอบของความผิดในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า : 9786162690136 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2555