• img-book

    ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786162697449

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง, ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, เจ้าหน้าที่ซึ่งมีรอำนาจทำการพิจารณาทางการปกครอง, คู่กรณีทำคำสั่งทางปกครอง, การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง, ผลของคำสั่งทางปกครอง, การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง, การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง, การขอให้พิจารณาใหม่, การบังคับทางปกครอง, ระยะเวลาและอายุความ, การแจ้ง, ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

รหัสสินค้า9786162697449
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
จำนวนหน้า612
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 12 : พฤศจิกายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 540.00 ฿ 486.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา - D.E.A. de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France - Doctorat de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France
หนังสือโดยศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
สั่งซื้อ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง, ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, เจ้าหน้าที่ซึ่งมีรอำนาจทำการพิจารณาทางการปกครอง, คู่กรณีทำคำสั่งทางปกครอง, การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง, ผลของคำสั่งทางปกครอง, การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง, การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง, การขอให้พิจารณาใหม่, การบังคับทางปกครอง, ระยะเวลาและอายุความ, การแจ้ง, ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

รหัสสินค้า9786162697449
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
จำนวนหน้า612
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 12 : พฤศจิกายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

“คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

There are no reviews yet.