• img-book

    รองศาสตราจารย์สรพลจ์ สุขทรรศนีย์

Sale!
ISBN: 9786162698071

คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย

โดย รองศาสตราจารย์สรพลจ์ สุขทรรศนีย์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 หลักทั่วไป
บทที่ 2 ประกันภัยวินาศภัย
บทที่ 3 ประกันชีวิต

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สรพลจล์ สุขทรรศนีย์
รหัสหนังสือ : 9786162698071
จำนวนหน้า : 180
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 14 : กรกฎาคม 2562

฿ 160.00 ฿ 144.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • รป.บ. (การตํารวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • นบท. สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สรพลจ์ สุขทรรศนีย์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 หลักทั่วไป
บทที่ 2 ประกันภัยวินาศภัย
บทที่ 3 ประกันชีวิต

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สรพลจล์ สุขทรรศนีย์
รหัสหนังสือ : 9786162698071
จำนวนหน้า : 180
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 14 : กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698071
SKU: 9786162698071
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 14 : กรกฎาคม 2562
Page Count: 180