• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

Sale!
ISBN: 9786162699658

คำอธิบายกฎหมายลักษณะบุคคล : บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

บทคัดย่อ/สารบัญ
หมวด 1 บุคคลธรรมดา 

ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล, ข้อความทั่วไป, การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล, การเริ่มนับอายุบุคคล, การกำหนดเวลาที่บุคคลถึงแก่ความตาย, นามบุคคล
ส่วนที่ 2 ความสามารถ, เกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะ, หลักทั่วไป : ผู้เยาว์ทำนิติกรรมต้องได้รับความยินยอม, การหย่อนความสามารถเพราะเหตุบกพร่องทางสุขภาพ, คนเสมือนไร้ความสามารถ,
ส่วนที่ 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลทางกฎหมาย, ภูมิลำเนา, การเปลี่ยนภูมิลำเนา, ภูมิลำเนาเฉพาะการ, ภูมิลำเนาที่กฎหมายกำหนด, การไม่อยู่และการสาบสูญ,
หมวด 2  นิติบุคคล นิติบุคคลมีขึ้นได้โดยกฎหมายสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล, ภูมิลำเนาของนิติบุคคล, การจัดการนิติบุคคล, ความรับผิดของนิติบุคคล, ผู้แทนทำนอกอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9786162699658
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวน : 320 หน้า
ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 11 : พฤศจิกายน 2563

฿ 280.00 ฿ 252.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติ อาจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ เป็นชาวชุมพรแต่กำเนิด เข้าเรียนระดับมัธยมที่สวนกุหลาบวิทยาลัย และได้รับปริญญาตรีด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท ก็ไปศึกษากฎหมายระดับปริญญาเอกที่กรุงบอนน์เยอรมนี โดยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิฟรีดดริก-เอแบร์ตของเยอรมัน จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมชั้นสูงสุด (summacum laude) หลังจากนั้นกลับมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเดิมไม่นานก็ได้รับทุนวิจัยในเยอรมันจากมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลต์ (Alexander- von-Humboldt Foundation) เป็นนักกฎหมายไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวิเทศสมาชิกของสมาคมกฎหมายเปรียบเทียบของเยอรมัน ต่อมาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่นให้ไปรับราชการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น ปัจจุบันสอนวิชากฎหมายหลายวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักกฎหมายแพ่งประวัติศาสตร์กฎหมาย หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และนิติปรัชญา มีความสนใจทางวิชาการทั้งเชิงกว้างเชิงลึก ไม่เพียงแต่งานด้านกฎหมาย ยังมีบทบาทเชื่อมโยงองค์ความรู้หลากหลายมิติ ได้รับเชิญไปร่วมงานวิชาการระดับนานาชาติหลายต่อหลายครั้ง ล่าสุดได้รับอิสริยาภรณ์ The Great ofMerit-Commander’s จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
สั่งซื้อ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
หมวด 1 บุคคลธรรมดา 

ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล, ข้อความทั่วไป, การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล, การเริ่มนับอายุบุคคล, การกำหนดเวลาที่บุคคลถึงแก่ความตาย, นามบุคคล
ส่วนที่ 2 ความสามารถ, เกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะ, หลักทั่วไป : ผู้เยาว์ทำนิติกรรมต้องได้รับความยินยอม, การหย่อนความสามารถเพราะเหตุบกพร่องทางสุขภาพ, คนเสมือนไร้ความสามารถ,
ส่วนที่ 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลทางกฎหมาย, ภูมิลำเนา, การเปลี่ยนภูมิลำเนา, ภูมิลำเนาเฉพาะการ, ภูมิลำเนาที่กฎหมายกำหนด, การไม่อยู่และการสาบสูญ,
หมวด 2  นิติบุคคล นิติบุคคลมีขึ้นได้โดยกฎหมายสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล, ภูมิลำเนาของนิติบุคคล, การจัดการนิติบุคคล, ความรับผิดของนิติบุคคล, ผู้แทนทำนอกอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9786162699658
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวน : 320 หน้า
ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 11 : พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699658
SKU: 9786162699658
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 11 : พฤศจิกายน 2563
Page Count: 320