• img-book

    เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

Sale!
ISBN: 9786164881037
รหัสสินค้า: 9786164881037 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายกฎหมายผังเมือง

โดย เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคที่ ๑ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายผังเมืองของไทยก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ ๑ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง
บทที่ ๒ กฎหมายผังเมืองของไทยก่อนปี ๒๕๖๒
ภาคที่ ๒ ผังเมืองและการวางและจัดทำผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
บทที่ ๓ ความหมายของการผังเมืองและประเภทของผังเมือง
บทที่ ๔ การวางและจัดทำผังเมือง
ภาคที่ ๓ การใช้บังคับผังเมืองและปัญหาการใช้บังคับผังเมือง
บทที่ ๕ การใช้บังคับผังเมือง
บทที่ ๖ ปัญหาการใช้บังคับผังเมือง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
รหัสสินค้า : 9786164881037
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 322 หน้า
ขนาด : 16 x 24 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

฿ 320.00 ฿ 304.00

จำนวน:
หนังสือโดยเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคที่ ๑ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายผังเมืองของไทยก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ ๑ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง
บทที่ ๒ กฎหมายผังเมืองของไทยก่อนปี ๒๕๖๒
ภาคที่ ๒ ผังเมืองและการวางและจัดทำผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
บทที่ ๓ ความหมายของการผังเมืองและประเภทของผังเมือง
บทที่ ๔ การวางและจัดทำผังเมือง
ภาคที่ ๓ การใช้บังคับผังเมืองและปัญหาการใช้บังคับผังเมือง
บทที่ ๕ การใช้บังคับผังเมือง
บทที่ ๖ ปัญหาการใช้บังคับผังเมือง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
รหัสสินค้า : 9786164881037
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 322 หน้า
ขนาด : 16 x 24 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786164881037
SKU: 9786164881037
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : กรกฎาคม 2563
Page Count: 322

“คำอธิบายกฎหมายผังเมือง”

There are no reviews yet.