• img-book

    ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786165810746

คำอธิบายกฎหมายปกครอง

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาค 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง
⭐️ภาค 2 การจัดองค์กรของรัฐ
⭐️ภาค 3 บุคลากรของรัฐ
⭐️ภาค 4 การกระทำทางปกครอง
⭐️ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
📌พิมพ์ครั้งที่ 30 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810746
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 368
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 30 : ตุลาคม 2564

฿ 320.00 ฿ 288.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา - D.E.A. de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France - Doctorat de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France
หนังสือโดยศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาค 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง
⭐️ภาค 2 การจัดองค์กรของรัฐ
⭐️ภาค 3 บุคลากรของรัฐ
⭐️ภาค 4 การกระทำทางปกครอง
⭐️ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
📌พิมพ์ครั้งที่ 30 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810746
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 368
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 30 : ตุลาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810746
SKU: 9786165810746
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 30 : ตุลาคม 2564
Page Count: 368