• img-book

  ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช

Sale!
รหัสสินค้า: 9786164040458 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายกฎหมายครอบครัว

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช

บทคัดย่อ/สารบาญ :
บทที่ 1:
การบังคับใช้กฎหมายครอบครัว
บทที่ 2: การหมั้น
บทที่ 3: การสมรส
บทที่ 4 : ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
บทที่ 5: ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา
บทที่ 6: การสมรสที่เป็นโมฆะ
ฯลฯ
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข  บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786164040458
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1600 กรัม
จำนวนหน้า : 862
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 23  :   2561

฿ 490.00 ฿ 465.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • เนติบัณฑิตอังกฤษ จากสำนักลินคลอน์อินน์ (of Lincoin’s Inn, Barrister-at Law)
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2515
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตาก ปี 2518
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ปี 2526
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3  ปี 2535
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา  2541
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ปี2542
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ปี 2544
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปี 2546
 • ประธานศาลอุทธรณ์ ปี 2547
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายกฎหมายครอบครัว คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายครอบครัว พิมพ์ครั้งที่ 19 : มกราคม  2562 
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ :
บทที่ 1:
การบังคับใช้กฎหมายครอบครัว
บทที่ 2: การหมั้น
บทที่ 3: การสมรส
บทที่ 4 : ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
บทที่ 5: ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา
บทที่ 6: การสมรสที่เป็นโมฆะ
ฯลฯ
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข  บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786164040458
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1600 กรัม
จำนวนหน้า : 862
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 23  :   2561

“คำอธิบายกฎหมายครอบครัว”

There are no reviews yet.