• img-book

    ศาสตราจารย์ แอล ดูปลาตร์ และนายวิจิตร์ ลุลิตา

Sale!
ISBN: 9786162697470

กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา

โดย ศาสตราจารย์ แอล ดูปลาตร์ และนายวิจิตร์ ลุลิตา

หมวด 1  ข้อความทั่วไป
หมวด 2  พะยานบุคคล
หมวด 3  ความเกี่ยวข้องระหว่างจิตตวิทยาและคำให้การของพะยาน
หมวด 4  หลักการในการถามพะยาน
หมวด 5  การรับสารภาพ
หมวด 6  พะยานเอกสาร
หมวด 7  ข้อสันนิษฐาน
หมวด 8  วิธีสืบพะยานหลักฐานทางวิชาการ
หมวดเพิ่มเติม พะยานบอกเล่า

รหัสสินค้า :  9786162697470
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ แอล ดูปลาตร์ และนายวิจิตร์ ลุลิตา
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 900  กรัม
จำนวนหน้า : 338  หน้า
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2561

฿ 340.00 ฿ 306.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author

ประวัติ

ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2449 เป็นบุตรของหลวงวิจารณ์ศุขเกษม (ติ๊ด ลุลิตานนท์) เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิจิตร ลุลิตานนท์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้ประจำกระทรวงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2488 ในรัฐบาลนายทวี บุณยเกตุ และได้ดำรงตำแหน่งต่อมาในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2489 ในรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและพ้นจากตำแหน่งไปเพราะมีการรัฐประหารขึ้นโดยคณะทหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 นอกจากนี้ยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 1
หนังสือโดยศาสตราจารย์ แอล ดูปลาตร์ และนายวิจิตร์ ลุลิตา
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หมวด 1  ข้อความทั่วไป
หมวด 2  พะยานบุคคล
หมวด 3  ความเกี่ยวข้องระหว่างจิตตวิทยาและคำให้การของพะยาน
หมวด 4  หลักการในการถามพะยาน
หมวด 5  การรับสารภาพ
หมวด 6  พะยานเอกสาร
หมวด 7  ข้อสันนิษฐาน
หมวด 8  วิธีสืบพะยานหลักฐานทางวิชาการ
หมวดเพิ่มเติม พะยานบอกเล่า

รหัสสินค้า :  9786162697470
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ แอล ดูปลาตร์ และนายวิจิตร์ ลุลิตา
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 900  กรัม
จำนวนหน้า : 338  หน้า
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2561