• img-book

    ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9786167657448
รหัสสินค้า: 9786167657448 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำถาม-คำตอบ กฎหมายล้มละลาย

โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อน กล่าวได้ว่ามีส่วนที่เกี่ยวพันทั้งส่วนสารบัญญํติและวิธีสบัญญัติ ตลอดจนเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น หากไม่ศึกษาทำความเข้าใจอย่างดีแล้วก็อาจจะมองเป็นเรื่องยาก การศึกษาผ่านทางคำถาม คำตอบ หรือปัญญาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

รหัสสินค้า : 9786167657448
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวน : 224
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 1 พฤศจิกายน 2561

฿ 185.00 ฿ 175.75

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
คดีหมิ่นประมาท-ดูหมิ่น 2 : พฤศจิกายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)
สั่งซื้อ
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อน กล่าวได้ว่ามีส่วนที่เกี่ยวพันทั้งส่วนสารบัญญํติและวิธีสบัญญัติ ตลอดจนเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น หากไม่ศึกษาทำความเข้าใจอย่างดีแล้วก็อาจจะมองเป็นเรื่องยาก การศึกษาผ่านทางคำถาม คำตอบ หรือปัญญาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

รหัสสินค้า : 9786167657448
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
จำนวน : 224
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : 1 พฤศจิกายน 2561

“คำถาม-คำตอบ กฎหมายล้มละลาย”

There are no reviews yet.