• img-book

    ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์

Sale!
ISBN: 9789746385077
รหัสสินค้า: 9789746385077 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา

โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ : 

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท ดังนี้ 1.การใช้กฎหมายอาญา 2.การกระทำ 3.ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล 4.เจตนา ประมาท พลาด และสำคัญผิด 5.การพยายามกระทำความผิด 6.ผู้กระทำความผิดหลายคน 7.อำนาจกระทำ 8.เหตุยกเว้นโทษและเหตุลดโทษ 9.โทษและวืธีการเพื่อความปลอดภัย 10.ปัญหาทั่วไป 11.ปัญหาเกี่ยวกับมาตรา 59-106 พร้อมตัวอย่างการตอบข้อสอบและตัวอย่างข้อบกพร่องในการตอบปัญหา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง  ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9789746385077 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 780 กรัม
จำนวนหน้า : 282
ขนาด14.5×21
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม  2552 

฿ 240.00 ฿ 228.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. (กฎหมาย) เกียรตินิยมดีมาก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • LL.M. Yale University, USA
  • S.J.D. Northwestern University, USA
  • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
หนังสือโดยดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
สั่งซื้อ
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ เล่ม ๒ 11 : (แก้ไขเพิ่มเติม) มิถุนายน 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายอาญา ภาค ๑ เล่ม ๑ 11 : (แก้ไขเพิ่มเติม) มิถุนายน 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2557
สั่งซื้อ
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2555
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ : 

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท ดังนี้ 1.การใช้กฎหมายอาญา 2.การกระทำ 3.ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล 4.เจตนา ประมาท พลาด และสำคัญผิด 5.การพยายามกระทำความผิด 6.ผู้กระทำความผิดหลายคน 7.อำนาจกระทำ 8.เหตุยกเว้นโทษและเหตุลดโทษ 9.โทษและวืธีการเพื่อความปลอดภัย 10.ปัญหาทั่วไป 11.ปัญหาเกี่ยวกับมาตรา 59-106 พร้อมตัวอย่างการตอบข้อสอบและตัวอย่างข้อบกพร่องในการตอบปัญหา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง  ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9789746385077 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 780 กรัม
จำนวนหน้า : 282
ขนาด14.5×21
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม  2552 

“คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา”

There are no reviews yet.