• img-book

    ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา

Sale!
ISBN: 9786164040670

คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ขั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง

โดย ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา

บทคัดย่อ/สารบัญ
ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยภาคหนึ่งตั้งแต่สมัย ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ จนถึงสมัย ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบันที่สุด
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เนติบัณฑิตยสภา
รหัสสินค้า : 9786164040670
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,200
จำนวนหน้า : 552
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2562

฿ 200.00 ฿ 190.00

มีสินค้าอยู่ 2

จำนวน:
หนังสือโดยศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวบรวมคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยภาคหนึ่งตั้งแต่สมัย ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ จนถึงสมัย ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบันที่สุด
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เนติบัณฑิตยสภา
รหัสสินค้า : 9786164040670
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,200
จำนวนหน้า : 552
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2562