• img-book

    รวินทร์ ลีละพัฒนะ

Sale!
ISBN: 9786162694059  
รหัสสินค้า: 9786162694059   หมวดหมู่: ,

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

โดย รวินทร์ ลีละพัฒนะ

ความรู้ทั่วไป ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย ระบบกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย ที่มาของกฎหมายไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาิณิชย์ บุคคล หนี้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก เอกเทศสัญญา , ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ การกระทำความผิดเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทและการกระทำความผิดหลายกรรมผิดกฎหมายหลายบท, กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา-ทางแพ่งเบื้องต้น, กฎหมายพิเศษ
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รวินท์ ลีละพัฒนะ
รหัสสินค้า : 9786162694059  
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
จำนวนหน้า198
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม 2559

฿ 170.00 ฿ 153.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • LL.M.,University of Bristol (UK)
  • ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือโดยรวินทร์ ลีละพัฒนะ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ความรู้ทั่วไป ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย ระบบกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย ที่มาของกฎหมายไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาิณิชย์ บุคคล หนี้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก เอกเทศสัญญา , ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ การกระทำความผิดเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทและการกระทำความผิดหลายกรรมผิดกฎหมายหลายบท, กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา-ทางแพ่งเบื้องต้น, กฎหมายพิเศษ
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รวินท์ ลีละพัฒนะ
รหัสสินค้า : 9786162694059  
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
จำนวนหน้า198
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม 2559

รายละเอียด

ISBN: 9786162694059  
SKU: 9786162694059  
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 3 : มกราคม 2559
Page Count: 198

“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย”

There are no reviews yet.