• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์

Sale!
ISBN: 9786164880382
รหัสสินค้า: 9786164880382 หมวดหมู่: ,

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 ลักษณะและการจัดตั้งบริษัท
บทที่ 3 ทุน
บทที่ 4 ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บทที่ 5 กรรมการ
บทที่ 6 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
บทที่ 7 การควบบริษัท
บทที่ 8 การแปรสภาพบริษัท
บทที่ 9 การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี

รายละเอียด
รหัสหนังสือ : 9786164880382
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2563

฿ 300.00 ฿ 285.00

จำนวน:
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 ลักษณะและการจัดตั้งบริษัท
บทที่ 3 ทุน
บทที่ 4 ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บทที่ 5 กรรมการ
บทที่ 6 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
บทที่ 7 การควบบริษัท
บทที่ 8 การแปรสภาพบริษัท
บทที่ 9 การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี

รายละเอียด
รหัสหนังสือ : 9786164880382
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2563

“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด”

There are no reviews yet.