• img-book

    ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9786167242767
รหัสสินค้า: 9786167242767 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , ,

คดีเช่าซื้อ

โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง

บทคัดย่อ/สารบาญ
ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
1  ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ
เปรียบเทียบเช่าซื้อกับลีสซิ่ง
2. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
ตัวอย่างกรณีต้องห้ามมิให้นำสืบ
ตัวอย่างกรณ๊ที่นำสืบได้
3. สถานะของผู้เช่าซื้อ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีผู้ให้เช่าซื้อขอคืนของกลาง
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ  ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9786167242767
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562

฿ 170.00 ฿ 161.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
คดีเช่าซื้อ พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
สู่สนามอัยการ มีนาคม 2560
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
1  ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ
เปรียบเทียบเช่าซื้อกับลีสซิ่ง
2. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
ตัวอย่างกรณีต้องห้ามมิให้นำสืบ
ตัวอย่างกรณ๊ที่นำสืบได้
3. สถานะของผู้เช่าซื้อ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีผู้ให้เช่าซื้อขอคืนของกลาง
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ  ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9786167242767
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562

“คดีเช่าซื้อ”

There are no reviews yet.