• img-book

    พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

Sale!
ISBN: 9786162694639
รหัสสินค้า: 9786162694639 หมวดหมู่: ,

คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย

โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอยู่พอสมควร หลายกรณีเป็นอำนาจการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่มีผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผลกระทบโดยตรงและเกิดข้อโต้แย้งในความชอบด้วยกฎหมายในอำนาจของผู้บังคับบัญชานั้น จนเป็นข้อพิพาทโต้แย้งในศาลปกครองมากมายหลายคดี การดำเนินการต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและถูกต้องจึงต้องดูคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเป็นแนวทางปฎิบัติกันอย่างเคร่งครัด

ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9786162694639 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2559

 

฿ 160.00 ฿ 144.00

จำนวน:
หนังสือโดยพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอยู่พอสมควร หลายกรณีเป็นอำนาจการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่มีผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผลกระทบโดยตรงและเกิดข้อโต้แย้งในความชอบด้วยกฎหมายในอำนาจของผู้บังคับบัญชานั้น จนเป็นข้อพิพาทโต้แย้งในศาลปกครองมากมายหลายคดี การดำเนินการต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและถูกต้องจึงต้องดูคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเป็นแนวทางปฎิบัติกันอย่างเคร่งครัด

ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9786162694639 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2559