• img-book

    พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

Sale!
ISBN: 9786162693311
รหัสสินค้า: 9786162693311 หมวดหมู่: ,

คดีปกครองใกล้ตัว 8 : ตำรวจในคดีปกครอง

โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

ตำรวจในคดีปกครอง มีความมุ่งหมายในข้อนี้ที่จะนำการกระทำของข้าราชการตำรวจที่เป็นการกระทำทางปกครอง และเกิดข้อพิพาทจนเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องพิจารณากันในหลายด้านอันบางครั้งดูเป็นเรื่องซับซ้อนอยู่บ้างแตกต่างจากข้อพิพาท ตามอำนาจหน้าที่ของราชการโดยตรงที่เป็นคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยนำคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมารายงานเป็นแนวพิจารณา

ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9786162693311 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 124
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2558

฿ 95.00 ฿ 85.50

จำนวน:
หนังสือโดยพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ตำรวจในคดีปกครอง มีความมุ่งหมายในข้อนี้ที่จะนำการกระทำของข้าราชการตำรวจที่เป็นการกระทำทางปกครอง และเกิดข้อพิพาทจนเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องพิจารณากันในหลายด้านอันบางครั้งดูเป็นเรื่องซับซ้อนอยู่บ้างแตกต่างจากข้อพิพาท ตามอำนาจหน้าที่ของราชการโดยตรงที่เป็นคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยนำคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมารายงานเป็นแนวพิจารณา

ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9786162693311 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 124
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2558