• img-book

    พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

Sale!
ISBN: 9786162692239
รหัสสินค้า: 9786162692239 หมวดหมู่: , ,

คดีปกครองใกล้ตัว ๗ : เพื่อประโยชน์ของประชาชน

โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ค่าฤชาธรรมเนียม
– สมัครเป็นผู้บริหาร
– ลืมขีดฆ๋า “หรือผู้ถือ”
– อย่างนี้มีส่วนได้เสีย
– ไม่แจ้งสิทธิทางทนาย
– ฟ้องนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
– ขอกลับเข้ารับราชการใหม่
– ช่วยราชการ
– เพื่อประโยชน์ของประชาชน
– ล้างมลทิน
– ล้างมลทินได้
– คิดค่า k เดือนไหน
– สมภารกินไก่วัด
– ผู้ว่าฯ กับนายกเทศมนตรี
– เป็นหนี้เพราะจ่ายช้า
– ขุดลอกคลองจนรั้วชาวบ้านพัง
– ตำรวจยึดรถ
– ถอดตรวนนักโทษ
– ไม่แจ้งเป็นหนังสือ
– เบี้ยหวัดทหารกับบำนาญข้าราชการ
– ขอดูคะแนนสอบ
– ส่วนได้เสียของ พ่อ แม่ ลูก
– ดอกเบี้ยจากการพรากเอาที่ดินของราษฎร
– บำเหน็จของทายาท
– เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย
– ประโยชน์สาธารณะ
– ขอดูสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.
– อย่างนี้ประมาทร้ายแรง
– ยกเลิกจุดผ่อนผัน
– ผิดสเปก
– ผิดก็ต้องรับผิด
– กรรมการสอบสวนมีส่วนได้เสีย
– ริบหลักประกันซอง
– สอบได้แต่ถูกปลดออก
– ไม่ง่ายอย่างที่คิด
– เงินช่วยเหลือน้ำท่วม
– มียศ มีเสื่อมยศ
– ต้องรอจนเกษียณ
– ไม่ได้ทุจริต
– ไม่ยอมขุดลอกคูคลอง
– เงินเดือนระหว่างพักราชการ
– เงินสดๆ กับ ป.ป.ช.
– หนี้คำประกันก็ต้องแจ้ง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9786162692239
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2557

฿ 125.00 ฿ 112.50

จำนวน:
หนังสือโดยพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ค่าฤชาธรรมเนียม
– สมัครเป็นผู้บริหาร
– ลืมขีดฆ๋า “หรือผู้ถือ”
– อย่างนี้มีส่วนได้เสีย
– ไม่แจ้งสิทธิทางทนาย
– ฟ้องนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
– ขอกลับเข้ารับราชการใหม่
– ช่วยราชการ
– เพื่อประโยชน์ของประชาชน
– ล้างมลทิน
– ล้างมลทินได้
– คิดค่า k เดือนไหน
– สมภารกินไก่วัด
– ผู้ว่าฯ กับนายกเทศมนตรี
– เป็นหนี้เพราะจ่ายช้า
– ขุดลอกคลองจนรั้วชาวบ้านพัง
– ตำรวจยึดรถ
– ถอดตรวนนักโทษ
– ไม่แจ้งเป็นหนังสือ
– เบี้ยหวัดทหารกับบำนาญข้าราชการ
– ขอดูคะแนนสอบ
– ส่วนได้เสียของ พ่อ แม่ ลูก
– ดอกเบี้ยจากการพรากเอาที่ดินของราษฎร
– บำเหน็จของทายาท
– เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย
– ประโยชน์สาธารณะ
– ขอดูสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.
– อย่างนี้ประมาทร้ายแรง
– ยกเลิกจุดผ่อนผัน
– ผิดสเปก
– ผิดก็ต้องรับผิด
– กรรมการสอบสวนมีส่วนได้เสีย
– ริบหลักประกันซอง
– สอบได้แต่ถูกปลดออก
– ไม่ง่ายอย่างที่คิด
– เงินช่วยเหลือน้ำท่วม
– มียศ มีเสื่อมยศ
– ต้องรอจนเกษียณ
– ไม่ได้ทุจริต
– ไม่ยอมขุดลอกคูคลอง
– เงินเดือนระหว่างพักราชการ
– เงินสดๆ กับ ป.ป.ช.
– หนี้คำประกันก็ต้องแจ้ง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9786162692239
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2557

รายละเอียด

ISBN: 9786162692239
SKU: 9786162692239
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: : มกราคม 2557
Page Count: 176