• img-book

    พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

Sale!
ISBN: 9789742889791
รหัสสินค้า: 9789742889791 หมวดหมู่: , ,

คดีปกครองใกล้ตัว ๖ : รัฏฐาธิปัตย์ในคดีปกครอง

โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ไม่ส่งประกาศสอบราคา

– ไม่ต้องอุทธรณ์ก็อย่าไปอุทธรณ์
– อย่าชิงแชมป์
– ประกาศชึ้ชวน
– สัญญาทางการเมือง
– ว่าด้วยเรื่องเลือกตั้ง
– ไม่รับรองคุณภาพ
– เรื่องของสมุดออมสิน
– อนุญาโตตุลาการที่เทศบาล
– สิทธิของแม่
– คนละเรื่องเดียวกัน
– ลดค่าปรับ
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
– ติดตามเอาทรัพย์คืน
– คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
– อาวุโสสูงกว่า
– พ้นจากตำแหน่งนายกหรือไม่
– ประเมินผลงาน
– สอบชิงทุน
– สัญญายังไม่มีปัญหา
– คดีทหาร
– ระบบคุณนะทำ
– อย่างนี้ไม่ต้องอุทธรณ์
– จะเบิกเงินได้ไหม
– ร้านค้าหน้าบ้าน
– นโยบายไม่ชอบด้วยกฎหมาย
– สัญญาเช่าคลังสินค้า
– ซื้อบ้านมีปัญหา
– ครูกับนักเรียน
– ประชุมสภาวันเดียวจบ
– ส่งไม่ออก
– งบร่วมด้วย ช่วยกัน
– ทำเป็นหนังสือเวียนไม่ได้
– เรื่องยุ่งที่ตลาดสด
– คำสั่งทางปกครองในสภา
– รัฏฐาธิปัตย์ในคดีปกครอง
– อายัดทรัพย์สิน
– ฟ้องเพิกถอนมติสภา ได้ไหม
– วิ่งทับเส้นทาง
– แจ้งความเท็จ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

รหัสสินค้า : 9789742889791
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2554

฿ 100.00 ฿ 90.00

จำนวน:
หนังสือโดยพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ไม่ส่งประกาศสอบราคา

– ไม่ต้องอุทธรณ์ก็อย่าไปอุทธรณ์
– อย่าชิงแชมป์
– ประกาศชึ้ชวน
– สัญญาทางการเมือง
– ว่าด้วยเรื่องเลือกตั้ง
– ไม่รับรองคุณภาพ
– เรื่องของสมุดออมสิน
– อนุญาโตตุลาการที่เทศบาล
– สิทธิของแม่
– คนละเรื่องเดียวกัน
– ลดค่าปรับ
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
– ติดตามเอาทรัพย์คืน
– คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
– อาวุโสสูงกว่า
– พ้นจากตำแหน่งนายกหรือไม่
– ประเมินผลงาน
– สอบชิงทุน
– สัญญายังไม่มีปัญหา
– คดีทหาร
– ระบบคุณนะทำ
– อย่างนี้ไม่ต้องอุทธรณ์
– จะเบิกเงินได้ไหม
– ร้านค้าหน้าบ้าน
– นโยบายไม่ชอบด้วยกฎหมาย
– สัญญาเช่าคลังสินค้า
– ซื้อบ้านมีปัญหา
– ครูกับนักเรียน
– ประชุมสภาวันเดียวจบ
– ส่งไม่ออก
– งบร่วมด้วย ช่วยกัน
– ทำเป็นหนังสือเวียนไม่ได้
– เรื่องยุ่งที่ตลาดสด
– คำสั่งทางปกครองในสภา
– รัฏฐาธิปัตย์ในคดีปกครอง
– อายัดทรัพย์สิน
– ฟ้องเพิกถอนมติสภา ได้ไหม
– วิ่งทับเส้นทาง
– แจ้งความเท็จ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

รหัสสินค้า : 9789742889791
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2554

รายละเอียด

ISBN: 9789742889791
SKU: 9789742889791
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: สิงหาคม 2554
Page Count: 144