• img-book

    พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

Sale!
ISBN: 9789742887155
รหัสสินค้า: 9789742887155 หมวดหมู่: , ,

คดีปกครองใกล้ตัว ๕ : ชาวบ้านฟ้องราชการ

โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

บทคัดย่อ/สารบัญ
– พนักงานรัฐวิสาหกิจกับคดีปกครอง
– พ่อค้ารถเข็นกับตำรวจจราจร
– คำขอท้ายฟ้อง
– ผู้ว่าราชการจังหวัดกับคดีปกครอง
– ทำงานล่าช้า
– ขั้นตอนการฟ้องคดีปกครอง
– ระยะเวลาอันสมควร
– ระยะเวลาอันสมควร (ต่อ)
– ประเมินผลงาน
– รับจดหมายศาลเมื่อใด
– หาบแร่แผงลอย
– ผู้มีอิทธิพลกับตำรวจ
– ได้ค่าทดแทนต่ำกว่าเพื่อนบ้าน
– บุกรุกอุทยานแห่งชาติ
– ไม่ชอบคาราโอเกะ
– เหตุเกิดที่เรือนจำ
– ออกโฉนดทับที่ดินผู้อื่น
– เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบต.
– ถูกระงับการจ่ายไฟฟ้า
– เพิกถอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
– ให้ออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน
– เปลี่ยนกรรมการบริษัท
– อบต. กับที่สาธารณะ
– กำแพงวัด
– รัฐมนตรีไม่วินิจฉัยอุทธรณ์
– ยกที่ดินให้เทศบาลไปสร้างตลาด
– ค่าปรับที่ก่อสร้างล่าช้า
– ลากิจไปบวช
– เวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือ
– เจ้าหน้าที่พัสดุกับการทิ้งงาน
– กรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดิน
– ข้อบัญญัติ อบจ. ชั่วคราว
– ถอนชื่อผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
– ฟ้องคดีทางจดหมาย
– ให้รับผิดเป็นพวง
– ร้านอาหารบนทางเท้า
– ไม่เอาตู้ยามตำรวจ
– ไม่รอผลอุทธรณ์คำสั่ง
– ของกลางหาย
– การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของข้าราชการ
– อารยะขัดขืนคำบังคับ
– เทศบาลให้รื้อถอนไม่ชอบ
– ซ่อมหรือสร้าง
– เหตุคุ้มครองชั่วคราวที่ อบต.

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9789742887155
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2552

฿ 110.00 ฿ 99.00

จำนวน:
หนังสือโดยพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– พนักงานรัฐวิสาหกิจกับคดีปกครอง
– พ่อค้ารถเข็นกับตำรวจจราจร
– คำขอท้ายฟ้อง
– ผู้ว่าราชการจังหวัดกับคดีปกครอง
– ทำงานล่าช้า
– ขั้นตอนการฟ้องคดีปกครอง
– ระยะเวลาอันสมควร
– ระยะเวลาอันสมควร (ต่อ)
– ประเมินผลงาน
– รับจดหมายศาลเมื่อใด
– หาบแร่แผงลอย
– ผู้มีอิทธิพลกับตำรวจ
– ได้ค่าทดแทนต่ำกว่าเพื่อนบ้าน
– บุกรุกอุทยานแห่งชาติ
– ไม่ชอบคาราโอเกะ
– เหตุเกิดที่เรือนจำ
– ออกโฉนดทับที่ดินผู้อื่น
– เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบต.
– ถูกระงับการจ่ายไฟฟ้า
– เพิกถอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
– ให้ออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน
– เปลี่ยนกรรมการบริษัท
– อบต. กับที่สาธารณะ
– กำแพงวัด
– รัฐมนตรีไม่วินิจฉัยอุทธรณ์
– ยกที่ดินให้เทศบาลไปสร้างตลาด
– ค่าปรับที่ก่อสร้างล่าช้า
– ลากิจไปบวช
– เวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือ
– เจ้าหน้าที่พัสดุกับการทิ้งงาน
– กรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดิน
– ข้อบัญญัติ อบจ. ชั่วคราว
– ถอนชื่อผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
– ฟ้องคดีทางจดหมาย
– ให้รับผิดเป็นพวง
– ร้านอาหารบนทางเท้า
– ไม่เอาตู้ยามตำรวจ
– ไม่รอผลอุทธรณ์คำสั่ง
– ของกลางหาย
– การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของข้าราชการ
– อารยะขัดขืนคำบังคับ
– เทศบาลให้รื้อถอนไม่ชอบ
– ซ่อมหรือสร้าง
– เหตุคุ้มครองชั่วคราวที่ อบต.

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9789742887155
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2552

รายละเอียด

ISBN: 9789742887155
SKU: 9789742887155
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : มกราคม 2552
Page Count: 160