• img-book

    พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

Sale!
ISBN: 9789742883546
รหัสสินค้า: 9789742883546 หมวดหมู่: , ,

คดีปกครองใกล้ตัว ๔ : ชาวบ้านฟ้องราชการ

โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑.
ภาษีป้าย
๒.
คำสั่งเจ้าพนักงานที่ดิน
๓.
คดีมรดกที่ศาลปกครอง
๔.
ขาดคุณสมบัติเป็นข้าราชการ
๕.
หมายจับ หมายค้น ไม่ชอบ
๖.
ตายเพราะถนนที่กำลังก่อสร้าง
๗.
ถูกย้ายไม่เป็นธรรม
๘.
คดีโอนที่ดินที่ศาลภาษีอากร
๙.
ฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อนในคดีปกครอง
๑๐.
ไม่รับแจ้งความ
๑๑.
วินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ได้อุทธรณ์
๑๒.
ชดใช้ทุนการศึกษา
๑๓.
คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา
๑๔.
พนักงานรัฐวิสาหกิจกับคดีปกครอง
๑๕.
อนุญาโตตุลาการ
๑๖.
เรื่องของบ้าน เรื่องของคดี
๑๗.
เหตุขัดข้องประจำในการประกวดราคา
๑๘.
ฮวงซุ้ยในบ้าน
๑๙.
สะพานคนข้ามถนนบังหน้าบ้าน
๒๐.
เหตุจำเป็น
๒๑.
อาคารร้าวเพราะการรื้อถอน
๒๒.
พ.ร.บ. ชวน “อุ้ม”
๒๓.
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
๒๔.
พนักงานสอบสวนทำงานล่าช้า
๒๕.
นายอำเภอยึดรถยนต์
๒๖.
เทศบาลทำถนนที่ไม่มีคนใช้
๒๗.
รื้อสวนชาวบ้าน
๒๘.
ชดใช้เงินหลวงเกินจริง
๒๙.
ฟ้องแย้งในคดีปกครอง
๓๐.
อบจ. กับการเก็บภาษีน้ำมัน
๓๑.
ขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
๓๒.
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งคดี
๓๓.
ข้อบังคับแพทยสภา
๓๔.
คดีเกิดขึ้นก่อนมีศาลปกครอง
๓๕.
เรื่องของหมอ
๓๖.
มาตรการบังคับทางปกครอง
๓๗.
ยกฐานะเทศบาล
๓๘.
ละเลยต่อหน้าที่

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

รหัสสินค้า : 9789742883546
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : มีนาคม 2549

฿ 100.00 ฿ 90.00

จำนวน:
Browse Wishlist
หนังสือโดยพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑.
ภาษีป้าย
๒.
คำสั่งเจ้าพนักงานที่ดิน
๓.
คดีมรดกที่ศาลปกครอง
๔.
ขาดคุณสมบัติเป็นข้าราชการ
๕.
หมายจับ หมายค้น ไม่ชอบ
๖.
ตายเพราะถนนที่กำลังก่อสร้าง
๗.
ถูกย้ายไม่เป็นธรรม
๘.
คดีโอนที่ดินที่ศาลภาษีอากร
๙.
ฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อนในคดีปกครอง
๑๐.
ไม่รับแจ้งความ
๑๑.
วินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ได้อุทธรณ์
๑๒.
ชดใช้ทุนการศึกษา
๑๓.
คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา
๑๔.
พนักงานรัฐวิสาหกิจกับคดีปกครอง
๑๕.
อนุญาโตตุลาการ
๑๖.
เรื่องของบ้าน เรื่องของคดี
๑๗.
เหตุขัดข้องประจำในการประกวดราคา
๑๘.
ฮวงซุ้ยในบ้าน
๑๙.
สะพานคนข้ามถนนบังหน้าบ้าน
๒๐.
เหตุจำเป็น
๒๑.
อาคารร้าวเพราะการรื้อถอน
๒๒.
พ.ร.บ. ชวน “อุ้ม”
๒๓.
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
๒๔.
พนักงานสอบสวนทำงานล่าช้า
๒๕.
นายอำเภอยึดรถยนต์
๒๖.
เทศบาลทำถนนที่ไม่มีคนใช้
๒๗.
รื้อสวนชาวบ้าน
๒๘.
ชดใช้เงินหลวงเกินจริง
๒๙.
ฟ้องแย้งในคดีปกครอง
๓๐.
อบจ. กับการเก็บภาษีน้ำมัน
๓๑.
ขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
๓๒.
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งคดี
๓๓.
ข้อบังคับแพทยสภา
๓๔.
คดีเกิดขึ้นก่อนมีศาลปกครอง
๓๕.
เรื่องของหมอ
๓๖.
มาตรการบังคับทางปกครอง
๓๗.
ยกฐานะเทศบาล
๓๘.
ละเลยต่อหน้าที่

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

รหัสสินค้า : 9789742883546
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : มีนาคม 2549

รายละเอียด

ISBN: 9789742883546
SKU: 9789742883546
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: มีนาคม 2549
Page Count: 144