• img-book

    ปรีชา ส่งสัมพันธ์

Sale!
ISBN: 9786165810814
รหัสสินค้า: 9786165810814 หมวดหมู่: , ,

ข้อพึงระวังในการจัดทำและบริหารสัญญา
**จัดส่ง 7 ธ.ค. 2564**

โดย ปรีชา ส่งสัมพันธ์

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
🔸ชื่อสัญญา 🔸คู่สัญญา 🔸กิจการร่วมค้า 🔸การทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
🔸การกำหนดราคาตามสัญญา 🔸การชำระเงิน 🔸หลักประกันสัญญา
🔸ความชำรุดบกพร่อง 🔸การโอนสิทธิตามสัญญาและการจ้างช่วง
🔸การประกันภัย 🔸มัดจำ 🔸เบี้ยปรับ
🔸เหตุสุดวิสัย 🔸การฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
🔸การใช้อนุญาโตตุลาการ 🔸การใช้กฎหมายบังคับกับสัญญา
🔸การเรียกค่าเสียหาย 🔸การเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการยื่นซองประกวดราคา
🔸การเรียกค่าเสียหายกรณีชนะประกวดราคาได้แต่กลับไม่ได้เข้าทำสัญญา
🔸การบอกเลิกสัญญา 🔸การปิดอากรแสตมป์ 🔸การลงนามในสัญญา

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า
9786165810814
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ปรีชา ส่งสัมพันธ์

⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก500 กรัม

⭐️จำนวนหน้า : 164 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2564

฿ 160.00 ฿ 144.00

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยปรีชา ส่งสัมพันธ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
🔸ชื่อสัญญา 🔸คู่สัญญา 🔸กิจการร่วมค้า 🔸การทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
🔸การกำหนดราคาตามสัญญา 🔸การชำระเงิน 🔸หลักประกันสัญญา
🔸ความชำรุดบกพร่อง 🔸การโอนสิทธิตามสัญญาและการจ้างช่วง
🔸การประกันภัย 🔸มัดจำ 🔸เบี้ยปรับ
🔸เหตุสุดวิสัย 🔸การฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
🔸การใช้อนุญาโตตุลาการ 🔸การใช้กฎหมายบังคับกับสัญญา
🔸การเรียกค่าเสียหาย 🔸การเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการยื่นซองประกวดราคา
🔸การเรียกค่าเสียหายกรณีชนะประกวดราคาได้แต่กลับไม่ได้เข้าทำสัญญา
🔸การบอกเลิกสัญญา 🔸การปิดอากรแสตมป์ 🔸การลงนามในสัญญา

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า
9786165810814
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ปรีชา ส่งสัมพันธ์

⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก500 กรัม

⭐️จำนวนหน้า : 164 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810814
SKU: 9786165810814
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: พฤศจิกายน 2564
Page Count: 164

“ข้อพึงระวังในการจัดทำและบริหารสัญญา
**จัดส่ง 7 ธ.ค. 2564**

There are no reviews yet.