• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

Sale!
ISBN: 9786164880061

การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

บทคัดย่อ/สารบาญ

ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
รหัสสินค้า : 9786164880061
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 245
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 :

฿ 170.00 ฿ 161.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการการศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 55, สำนักฝึกอบรมเนติบัณฑิตสภา
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักฝึกอบรมเนติบัณฑิตสภา
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงทางกฎหมายภาษีอากร, สำนักฝึกอบรมเนติบัณฑิตสภา
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ, สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Aix-Marseille 3 (L’Université Paul Cézanne) (Master de recherché Droit Propriété Intellectuelle), ประเทศฝรั่งเศส, ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส (The Scolarship of France Gouvernement 2004-2006 Bourse d’excellence du programme Eiffle) (พ.ศ.2547-2548 )
  • นิติศาสตร์ ดุษฎีบัญฑิต(ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยปารีส 2 (L’Université de Pantheon Assas) ประเทศฝรั่งเศส ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ

ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
รหัสสินค้า : 9786164880061
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 245
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 :

“การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์”

There are no reviews yet.