• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

Sale!
ISBN: 9786165810913

การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
1 บริบทและมูลเหตุแห่งการปฏิรูป
2 แนวความคิดว่าด้วยกฎหมายและธรรมะ
3 การจัดระบบกฎหมายและองค์กรบริหารงานยุติธรรม
4 สถานะและสิทธิเสรีภาพของบุคคล
5 คดีพญาระกา : เรื่องส่วนตัว หรือเรื่องหลักการ?๋
6 สถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
7 หลักการใช้และตีความกฎหมาย
8 วิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 21

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810913
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 400 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 344 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤศจิกายน 2564

฿ 280.00 ฿ 252.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติ อาจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ เป็นชาวชุมพรแต่กำเนิด เข้าเรียนระดับมัธยมที่สวนกุหลาบวิทยาลัย และได้รับปริญญาตรีด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท ก็ไปศึกษากฎหมายระดับปริญญาเอกที่กรุงบอนน์เยอรมนี โดยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิฟรีดดริก-เอแบร์ตของเยอรมัน จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมชั้นสูงสุด (summacum laude) หลังจากนั้นกลับมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเดิมไม่นานก็ได้รับทุนวิจัยในเยอรมันจากมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลต์ (Alexander- von-Humboldt Foundation) เป็นนักกฎหมายไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวิเทศสมาชิกของสมาคมกฎหมายเปรียบเทียบของเยอรมัน ต่อมาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่นให้ไปรับราชการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น ปัจจุบันสอนวิชากฎหมายหลายวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักกฎหมายแพ่งประวัติศาสตร์กฎหมาย หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และนิติปรัชญา มีความสนใจทางวิชาการทั้งเชิงกว้างเชิงลึก ไม่เพียงแต่งานด้านกฎหมาย ยังมีบทบาทเชื่อมโยงองค์ความรู้หลากหลายมิติ ได้รับเชิญไปร่วมงานวิชาการระดับนานาชาติหลายต่อหลายครั้ง ล่าสุดได้รับอิสริยาภรณ์ The Great ofMerit-Commander’s จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
1 บริบทและมูลเหตุแห่งการปฏิรูป
2 แนวความคิดว่าด้วยกฎหมายและธรรมะ
3 การจัดระบบกฎหมายและองค์กรบริหารงานยุติธรรม
4 สถานะและสิทธิเสรีภาพของบุคคล
5 คดีพญาระกา : เรื่องส่วนตัว หรือเรื่องหลักการ?๋
6 สถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
7 หลักการใช้และตีความกฎหมาย
8 วิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 21

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810913
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 400 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 344 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810913
SKU: 9786165810913
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 5 : พฤศจิกายน 2564
Page Count: 344