• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

Sale!
ISBN: 9786162691690

การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

วิกฤตการณ์ร.ศ.112ช่วยให้สยามประเทศได้ตระหนักชัดว่าการที่สยามจะรักษาเอกราชไว้ได้นั้นนอกจากจะต้องดำเนินกุศโลบายทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างระมัดระวังแล้วยังจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาประเทศปรับปรุงการปกครองและระบบกฎหมายให้ทันสมัยอย่างเอาจริงเอาจังในยุคปัจจุบันเรากำลังก้าวไปสู่ยุคของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินปรับปรุงศักยภาพการแข่งขันของประเทศและการปรับปรุงโครงสร้างทางสัมคมอย่างขนานใหญ่กฎหมายและนักกฎหมายยังคงมีบทบาทสำคัญในการนี้เป็นอย่างยิ่งและดูเหมือนว่าสังคมกำลังเรียกร้ององค์ความรู้และบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในงานด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆประหนึ่งว่างานบริการด้านกฎหมายกำลังขยายตัวพัฒนาเป็นแขนงอุตสาหกรรมด้านบริการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยความรวดเร็วยิ่ง เรื่องภายในเล่มประกอบด้วยบริบทและมูลเหตุแห่งการปฏิรูป,แนวความคิดว่าด้วยกฎหมายและธรรมะ,การจัดระบบกฎหมายและองค์กรบริหารงานยุติธรรม,สถานะและสิทธิเสรีภาพของบุคคลและวิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 21 ในการพิมพ์ครั้งนี้เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และหลักการใช้และตีความกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
รหัสสินค้า : 9786162691690 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 250.00 ฿ 225.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติ อาจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ เป็นชาวชุมพรแต่กำเนิด เข้าเรียนระดับมัธยมที่สวนกุหลาบวิทยาลัย และได้รับปริญญาตรีด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท ก็ไปศึกษากฎหมายระดับปริญญาเอกที่กรุงบอนน์เยอรมนี โดยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิฟรีดดริก-เอแบร์ตของเยอรมัน จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมชั้นสูงสุด (summacum laude) หลังจากนั้นกลับมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเดิมไม่นานก็ได้รับทุนวิจัยในเยอรมันจากมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลต์ (Alexander- von-Humboldt Foundation) เป็นนักกฎหมายไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวิเทศสมาชิกของสมาคมกฎหมายเปรียบเทียบของเยอรมัน ต่อมาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่นให้ไปรับราชการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น ปัจจุบันสอนวิชากฎหมายหลายวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักกฎหมายแพ่งประวัติศาสตร์กฎหมาย หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และนิติปรัชญา มีความสนใจทางวิชาการทั้งเชิงกว้างเชิงลึก ไม่เพียงแต่งานด้านกฎหมาย ยังมีบทบาทเชื่อมโยงองค์ความรู้หลากหลายมิติ ได้รับเชิญไปร่วมงานวิชาการระดับนานาชาติหลายต่อหลายครั้ง ล่าสุดได้รับอิสริยาภรณ์ The Great ofMerit-Commander’s จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
สั่งซื้อ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

วิกฤตการณ์ร.ศ.112ช่วยให้สยามประเทศได้ตระหนักชัดว่าการที่สยามจะรักษาเอกราชไว้ได้นั้นนอกจากจะต้องดำเนินกุศโลบายทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างระมัดระวังแล้วยังจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาประเทศปรับปรุงการปกครองและระบบกฎหมายให้ทันสมัยอย่างเอาจริงเอาจังในยุคปัจจุบันเรากำลังก้าวไปสู่ยุคของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินปรับปรุงศักยภาพการแข่งขันของประเทศและการปรับปรุงโครงสร้างทางสัมคมอย่างขนานใหญ่กฎหมายและนักกฎหมายยังคงมีบทบาทสำคัญในการนี้เป็นอย่างยิ่งและดูเหมือนว่าสังคมกำลังเรียกร้ององค์ความรู้และบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในงานด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆประหนึ่งว่างานบริการด้านกฎหมายกำลังขยายตัวพัฒนาเป็นแขนงอุตสาหกรรมด้านบริการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยความรวดเร็วยิ่ง เรื่องภายในเล่มประกอบด้วยบริบทและมูลเหตุแห่งการปฏิรูป,แนวความคิดว่าด้วยกฎหมายและธรรมะ,การจัดระบบกฎหมายและองค์กรบริหารงานยุติธรรม,สถานะและสิทธิเสรีภาพของบุคคลและวิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 21 ในการพิมพ์ครั้งนี้เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และหลักการใช้และตีความกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
รหัสสินค้า : 9786162691690 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 344
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด

ISBN: 9786162691690
SKU: 9786162691690
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : สิงหาคม 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Page Count: 344