• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์

Sale!
ISBN: 9786162699399

การคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๑๒ ของประมวลกฎหมายอาญา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑ แนวคิดการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในทฤษฎีกฎหมายและรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
บทที่ ๒ พัฒนาการการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทที่ ๓ ปัญหาข้อเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา ๑๑๒ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทสรุป
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
รหัสสินค้า : 9786162699399
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ : กันยายน 2563

฿ 160.00 ฿ 144.00

จำนวน:
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑ แนวคิดการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในทฤษฎีกฎหมายและรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
บทที่ ๒ พัฒนาการการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทที่ ๓ ปัญหาข้อเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา ๑๑๒ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทสรุป
รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
รหัสสินค้า : 9786162699399
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ : กันยายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699399
SKU: 9786162699399
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: กันยายน 2563
Page Count: 176