• img-book

    ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9789742037772
รหัสสินค้า: 9789742037772 หมวดหมู่: ,

การขออนุญาตฎีกา

โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง

บทคัดย่อ/สารบัญ
การขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง
ภาคผนวก
การขออนุญาตฎีกาในคดียาเสพติด
ภาคผนวก
การขออนุญาตฎีกาในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า :
9789742037772
รูปแบบ :
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
250 กรัม
จำนวนหน้า :
112 หน้า
ขนาด :
18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :
มิถุนายน 2563

฿ 120.00 ฿ 114.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
คดีฟ้องขับไล่ 2 : ธันวาคม 2563
สั่งซื้อ
การขออนุญาตฎีกา 1 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานตำรวจศาล 1 : กุมภาพันธ์ 2563
สั่งซื้อ
เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน 3 : พฤศจิกายน 2562 
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
การขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง
ภาคผนวก
การขออนุญาตฎีกาในคดียาเสพติด
ภาคผนวก
การขออนุญาตฎีกาในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า :
9789742037772
รูปแบบ :
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
250 กรัม
จำนวนหน้า :
112 หน้า
ขนาด :
18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :
มิถุนายน 2563

“การขออนุญาตฎีกา”

There are no reviews yet.