• img-book

    รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

Sale!
ISBN: 9786164880054
รหัสสินค้า: 9786164880054 หมวดหมู่:

กรรมสิทธิ์

โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

฿ 950.00 ฿ 902.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
  • รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ระดับคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙
  • รางวัลเกียรติภูมินิติโดม รุ่น ๒๕๔๘ โดยสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
  • วิชาที่สอน กฎหมายมหาชนเบื้องต้น, กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน, กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, ฯลฯ
 
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
เกี่ยวกับหนังสือ

“กรรมสิทธิ์”

There are no reviews yet.